برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1620 100 1
شبکه مترجمین ایران

melodrama

/ˈmeləˌdrɑːmə/ /ˈmelədrɑːmə/

معنی: عشق خوش فرجام
معانی دیگر: (در اصل) نمایش عاشقانه و هیجان انگیز که در آن آواز هم می خواندند و برخی صحنه ها موسیقی هم داشت، (نمایش و فیلم و غیره: دارای کشمکش و تنش های غلوآمیز و احساسات شدید و شخصیت های یکنواخت) ملودرام، نمایش توام با موسیقی واواز که پایانی خوش داشته باشد

بررسی کلمه melodrama

اسم ( noun )
(1) تعریف: a drama, or type of drama, characterized by exaggeration in the writing, production, and acting, and including much suspense and sentimentality.

- Many of the hospital patients spend their time watching melodramas on TV.
[ترجمه ترگمان] بسیاری از بیماران بیمارستان وقت خود را صرف تماشای تلویزیون در تلویزیون می‌کنند
[ترجمه گوگل] بسیاری از بیماران بیمارستان وقت خود را صرف تماشای ملودرام در تلویزیون می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Daytime television dramas, often called "soap operas," tend to be considered melodrama.
[ترجمه ترگمان] نمایش‌های روزانه که اغلب به نام \"سریال‌های عامه‌پسند\" خوانده می‌شوند، نمایش melodrama در نظر گرفته می‌شوند
[ترجمه گوگل] درام های تلویزیونی روزانه، که اغلب به نام 'اپراهای صابون' هستند، به عنوان ملودرام در نظر گرفته می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: behavior or events, in reality or fiction, with similarly exaggerated features or effects.

- Whereas our divorce was a relatively calm and undramatic affair, theirs was a bitter melodrama.
[ترجمه ترگمان] در ح ...

واژه melodrama در جمله های نمونه

1. Come on, there's no need for all this melodrama.
[ترجمه ترگمان]بس کن دیگه، هیچ نیازی به این نمایش ملودرام نیست
[ترجمه گوگل]بیا، برای این همه ملودرام نیازی نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The action slips from comedy to melodrama and finally to tragedy.
[ترجمه ترگمان]این عمل از کمدی به melodrama و در نهایت به تراژدی ختم می‌شود
[ترجمه گوگل]این عمل از کمدی تا ملودرام و در نهایت به تراژدی رسیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I love Victorian melodrama.
[ترجمه ترگمان]من عشق دوران ویکتوریا رو دوست دارم
[ترجمه گوگل]من ملودرام ویکتوریا را دوست دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The movie is nothing but a drippy melodrama.
[ترجمه ترگمان]این فیلم چیزی نیست جز یک نمایش بارانی
[ترجمه گوگل]این فیلم چیزی جز یک ملودرام جابجایی نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف melodrama

عشق خوش فرجام (اسم)
melodrama

معنی melodrama در دیکشنری تخصصی

[سینما] ملودرام

معنی کلمه melodrama به انگلیسی

melodrama
• emotionally exaggerated dramatic form; sentimental or sensationalized play
• a melodrama is a story or play in which there are a lot of exciting or sad events and in which people's emotions are very exaggerated.
cheap melodrama
• vulgar theatrics, vulgar drama

melodrama را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Azad
عشق خوش فرجام
خورشيدوند
عشق خوش فرجام با حس آرامش بخشي و روندعشق شاد وپايدار صميميت خونگرمي بامحبت قلبي aphrodite الهه عشق و زيبايي
ebi
نمایش آهنگین ، نمایش آوازی آهنگی

نمایش عاشقانه آهنگین ، نمایش عاشقانه آوازی آهنگی
متین
بیاید کلمه ی chating room چت کنیم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی melodrama

کلمه : melodrama
املای فارسی : ملدرما
اشتباه تایپی : ئثمخیقشئش
عکس melodrama : در گوگل

آیا معنی melodrama مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )