برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1538 100 1
شبکه مترجمین ایران

megabyte

/ˈmeɡəˌbaɪt/ /ˈmeɡəbaɪt/

(کامپیوتر)، یکان گنجایی برابر با 1048576 بایت

بررسی کلمه megabyte

اسم ( noun )
• : تعریف: a unit of electronic memory capacity equal to 1,048,576 bytes, or approximately one million bytes.

واژه megabyte در جمله های نمونه

1. The 40 megabyte hard disk has an average access time of 2 9 milliseconds.
[ترجمه ترگمان]دیسک سخت ۴۰ megabyte دارای زمان دسترسی متوسط ۲ ۹ میلی‌ثانیه است
[ترجمه گوگل]هارد دیسک 40 مگابایتی به طور متوسط ​​زمان دسترسی 9/2 میلی ثانیه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It comes with only one megabyte of video RAM.
[ترجمه ترگمان]تنها یک megabyte RAM ویدئویی وجود دارد
[ترجمه گوگل]این تنها یک مگابایت RAM است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The card is equipped with 1 megabyte of VideoRAM which allows up to 3000 colours to be displayed.
[ترجمه ترگمان]این کارت با ۱ megabyte of مجهز شده‌است که به ۳۰۰۰ رنگ اجازه نمایش داده می‌شود
[ترجمه گوگل]این کارت با 1 مگابایت VideoRAM مجهز است که اجازه می دهد تا تا 3000 رنگ نمایش داده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There are 04576 bytes in a megabyte, so 490 text messages are transmitted in each one.
[ترجمه ترگمان]در یک megabyte ۰۴۵۷۶ بایت وجود دارد، بنابراین ۴۹۰ پیام متنی در هر یک از آن‌ها ارسال می‌شود
...

معنی megabyte در دیکشنری تخصصی

megabyte
[کامپیوتر] مگابایت ؛ میلیون بایت
[برق و الکترونیک] مگا بایت 1024 کیلو بایت یا 1048576 بایت یا 8388608 بیت .
[زمین شناسی] یک میلیون بایت. همچنین نگاه کنید به byte و kilobyte
[کامپیوتر] مگابایت ، میلون بایت مقداری از حافظه ی کامپیوتر ، و برابر با : کیلو بایت 1024= بایت 10به توان 20 مساوی با 1048576 یک میگابایت می تواند بیش ار یک میلوین بایت ذخیره کند . معمولاض حفظه ی داخلی ( ram ) ریز کامپیوتر به چندین مگابایت اندازه گیری می شود . مانند . BMB, 4MB یا بیشتر ، نگاه کنید به memory . گنجایش دیسکخ سخت نیز به نگابایت اندازه گیری می شود . اندازه های 100 تا 500 مگابایت اندازه های معمولی هستند . در اندازه گیری گنجایش دیسک ، گاهی مگابایت همان تعریف ارائه شده است .
[برق و الکترونیک] مگابایت بر ثانیه یک ملیون بایت بر ثانیه ، برای تعریف سرعت سیستم ارسال دیجیتالی .

معنی کلمه megabyte به انگلیسی

megabyte
• (computers) one million bytes; unit of computer data storage capacity equal to 1,048,576 bytes (also mega byte)

megabyte را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی megabyte

کلمه : megabyte
املای فارسی : مگابایت
اشتباه تایپی : ئثلشذغفث
عکس megabyte : در گوگل

آیا معنی megabyte مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )