برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1575 100 1
شبکه مترجمین ایران

mediaeval

/ˌmedɪˈiːvl̩/ /ˌmedɪˈiːvl̩/

معنی: قرون وسطی، قرون وسطایی
معانی دیگر: میان سده ها

بررسی کلمه mediaeval

صفت ( adjective )
• : تعریف: variant of medieval.

واژه mediaeval در جمله های نمونه

1. Chaucer wrote in the late mediaeval period.
[ترجمه ترگمان]چاسر در اواخر قرون‌وسطی نوشت
[ترجمه گوگل]چاوس در پایان دوره متوسطه نوشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In mediaeval times cider was given to sailors bound on long voyages partly as a palliative for scurvy.
[ترجمه ترگمان]در قرون‌وسطی، شراب سیب به ملاحان داده شد که تا حدودی به عنوان داروی مسکن مسکن داشتند
[ترجمه گوگل]در سالهای میان مدت سیب به ملوانهایی که در طول سفرهای طولانی به سر می بردند، به طور ناخودآگاه به عنوان یک پدیده ای برای اسکوربورد به ارمغان آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Two mediaeval hospitals are known to have existed in Bedford.
[ترجمه ترگمان]دو بیمارستان قرون‌وسطایی نیز در نیوبدفورد وجود دارند
[ترجمه گوگل]دو بیمارستان متوسطه شناخته شده در باندفورد وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It eschewed the Gothic spire and mediaeval internal arrangements.
[ترجمه ترگمان]از مناره گوتیک و مقررات داخلی قرون‌وسطی اجتناب کرد
[ترجمه گوگل]از اس ...

مترادف mediaeval

قرون وسطی (صفت)
mediaeval , medieval
قرون وسطایی (صفت)
mediaeval , medieval

معنی عبارات مرتبط با mediaeval به فارسی

قرنهای میانه، قرون وسطی

معنی کلمه mediaeval به انگلیسی

mediaeval
• of or pertaining to the middle ages; like the middle ages

mediaeval را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Khatoni
قرون وسطی
پوریا ف
سده‌های میانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی mediaeval

کلمه : mediaeval
املای فارسی : مدیأول
اشتباه تایپی : ئثیهشثرشم
عکس mediaeval : در گوگل

آیا معنی mediaeval مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )