برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1462 100 1

meatloaf

/ˈmiːtlof/ /ˈmiːtlof/

(خوراک پزی - یک قطعه گوشت چرخ کرده که آن را پخته و مثل نان ساندویچی می برند) میت لوف (meat loaf هم می نویسند)

بررسی کلمه meatloaf

اسم ( noun )
• : تعریف: a baked loaf of ground meats such as beef, pork, and veal mixed with egg, bread crumbs, and the like.

واژه meatloaf در جمله های نمونه

1.
چونه‌ی گوشت چرخ شده (که در فر می‌پزند)

2. This place serves a mean meatloaf!
[ترجمه ترگمان]اینجا یه تیکه گوشت بد هست
[ترجمه گوگل]این مکان یک گوشت گوسفند متوسط ​​است!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You know, Meatloaf has a very nice pair.
[ترجمه ترگمان] میدونی، \"Meatloaf\" یه جفت خیلی خوب داره
[ترجمه گوگل]می دانید، Meatloaf جفت بسیار خوبی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Kind of like preparing political meatloaf for the masses.
[ترجمه ترگمان]نوعی مثل آماده کردن meatloaf سیاسی برای توده‌های مردم
[ترجمه گوگل]نوعی مانند تهیه ی گوشتی سیاسی برای توده ها
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Bailey said she regularly prepares sausage, meatloaf, hamburgers and roasts from ostrich meat instead of beef.
[ترجمه ترگمان]بیلی گفت که مرتبا سوسیس، گوشت و گوشت گوساله و گوشت گوساله را به جای گوشت گوساله آماده می‌کند
[ترجمه گوگل]بایلی گفت که ا ...

معنی کلمه meatloaf به انگلیسی

meatloaf
• baked food made from ground meat and spices that has been shaped into a rectangular or rounded form

meatloaf را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مژده
رولت گوشت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی meatloaf
کلمه : meatloaf
املای فارسی : میتلف
اشتباه تایپی : ئثشفمخشب
عکس meatloaf : در گوگل

آیا معنی meatloaf مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران