برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1421 100 1

meat and potatoes

واژه meat and potatoes در جمله های نمونه

1. Let's get down to the meat and potatoes. How much are you going to pay me for this?
[ترجمه ترگمان]بیا بریم سراغ گوشت و سیب‌زمینی چقدر میخوای به من پول بدی؟
[ترجمه گوگل]بیایید به گوشت و سیب زمینی برویم چقدر می خواهید به من این را بپردازید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The menu is heavy on meat and potatoes, with just a few token turkey, chicken and fish entrees.
[ترجمه ترگمان]منوی غذا برای گوشت و سیب‌زمینی سنگین است، با کمی بوقلمون، مرغ و ماهی entrees
[ترجمه گوگل]منو در گوشت و سیب زمینی سنگین است، فقط با چند نوع بوقلمون، مرغ و غذاهای ماهی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Something boiled, meat and potatoes, home-baked bread.
[ترجمه ترگمان]یک چیز آب‌پز، گوشت و سیب‌زمینی، نان برشته
[ترجمه گوگل]چیزی پخته شده، گوشت و سیب زمینی، نان پخته شده در خانه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This bastion of meat and potatoes and pumpkin pie is under assault.
[ترجمه ترگمان]این استحکامات گوشت و سیب‌زمینی و پای کدوتنبل د ...

معنی کلمه meat and potatoes به انگلیسی

meat and potatoes
• main parts, fundamental elements

meat and potatoes را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمد هاشمی
با سلیقه معمولی

Cambridge:👇👇👇👇
with ordinary tastes and not liking anything unusual or complicated.

Eg: I'm a meat and potatoes guy. I live in the real world.
من یه آدم با سلیقه ی معمولی ام که توی یه دنیای واقعی زندگی میکنم.
سید محمد هاشمی
آدم ساده و بی غل و غش
سامان
basic and essential aspects
جنبه های بنیادی و اساسی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی meat and potatoes مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )