برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1437 100 1

meant

/ˈment/ /ment/

زمان گذشته و اسم مفعول: mean، میانه، متوسط، مشترک

بررسی کلمه meant

( verb )
• : تعریف: past tense and past participle of mean

واژه meant در جمله های نمونه

1. a gift meant for you
هدیه‌ای که برای تو درنظر گرفته شده است

2. he was meant to be a doctor
قرار بود او دکتر بشود.

3. it is meant to be worn on rainy days
برای پوشیدن در روزهای بارانی است.

4. he said monday but he meant tuesday
او گفت دوشنبه ولی منظورش سه‌شنبه بود.

5. my understanding of what he meant
برداشت من از منظور او

6. there's been some misunderstanding; i meant ten in the morning, not ten at night
لابد سوتفاهمی پیش آمده است‌; منظورم ده صبح بود نه ده شب.

7. it seems like this husband and wife were meant for each other
به نظر می‌رسد که این زن و شوهر برای هم ساخته شده‌اند.

8. it was a long time before she tumbled to what i meant
مدت زیادی طول کشید تا منظورم شیرفهمش شد.

9. Cleo blushed. She had not meant to imply that he was lying.
[ترجمه ترگمان]کلئو از خجالت سرخ شد منظورش این نبود که دروغ می‌گوید
[ترجمه گوگل]کلو قرمزه او به معنای این نبود که دروغ بگوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. What is meant by 'batch processing ...

معنی عبارات مرتبط با meant به فارسی

مقصود م توهین نبود
مقصود شما چیست، چه مراد دارید، چه می خواهید
یعنی چه، چه معنی دارد

معنی کلمه meant به انگلیسی

meant
• meant is the past tense and past participle of mean.
meant something to him
• was significant in his life, he cared about
meant to
• intended to, was planning to
well meant
• something that is well-meant is intended to be helpful or kind, but is unsuccessful or has unfortunate results.

meant را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🐾 مهدی صباغ
به معنایِ
به معنیِ
مثال:
Meant to future : به معنایِ آینده
a
در نظر گرفته شدن
رئیس علی دلواری
(در معنی که در زیر ارائه می شود، این کلمه خودش یک فعل مستقل می باشد که شکل سوم فعل mean {نمی باشد} و دارای یک معنی مستقل برای خودش است)
طراحی کردن برای - تخصیص دادن برای یک منظور خاص (برای آینده)
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam-Webster :
to design for or destine to a specified purpose or future
ستا
I didn't meant to..
درسته؟
اخه چون دیدنت اومده دیگه نمیخواد اونم گذشته شه
Sabra
معنای خاصی دادن..
امیررضا
در نظر گرفته شده
Example:A:Can these envelopes be used for air r mail letterrs? B:No these are meant for regular mail.
شمس الدین
قرار شد، قرار بود

I can't say any more, it's meant to be a big secret
نمیتوانم چیز بیشتری بگویم، قرار است راز بزرگی باشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی meant
کلمه : meant
املای فارسی : مینت
اشتباه تایپی : ئثشدف
عکس meant : در گوگل

آیا معنی meant مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )