برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
mean - to - some - body
شبکه مترجمین ایران

mean to some body

mean to some body را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

aram
Definition of mean something to (someone)
: to be important to (someone) : to be something (someone) cares about I thought our friendship meant something to you.
محدثه1991
بدرفتاری با کسی
Lida
زورگفتن به کسی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی mean to some body مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )