برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

mathematics

/ˌmæθəˈmætɪks/ /ˌmæθəˈmætɪks/

معنی: ریاضیات، علوم ریاضی
معانی دیگر: (با فعل مفرد) ریاضی (ریاضیات)، انگارش، گزمر، علوم دقیقه

بررسی کلمه mathematics

اسم ( noun )
• : تعریف: (used with a sing. verb) the study of numbers and forms and their properties and relationships, using symbolic representation and systematically defined methods of proof.
مشابه: figure

واژه mathematics در جمله های نمونه

1. mathematics is a difficult subject
ریاضیات رشته‌ی سختی است.

2. mathematics is one of the basic sciences
ریاضیات یکی از علوم پایه است.

3. higher mathematics
ریاضیات پیشرفته

4. nasser teaches mathematics
ناصر ریاضیات درس می‌دهد.

5. a fiend at mathematics
اعجوبه‌ای در ریاضیات

6. a gift for mathematics
استعداد در ریاضیات

7. a guide to mathematics
کتاب راهنمای ریاضیات

8. a professor of mathematics
استاد ریاضیات

9. his grasp of mathematics is extraordinary
فهم ریاضی او فوق‌العاده است.

10. his knowledge of mathematics is modest but he claims too much
دانش ریاضی او ناچیز ولی ادعایش زیاد است.

11. the instruction of mathematics is difficult
یاد دادن ریاضی مشکل است.

12. a junior course in mathematics
کلاس ریاضی ویژه‌ی سال سوم

13. he is hopeless in mathematics
ر ...

مترادف mathematics

ریاضیات (اسم)
mathematics
علوم ریاضی (اسم)
mathematics

معنی عبارات مرتبط با mathematics به فارسی

دانشکده ء علوم ریاضی
ریاضیات نظری، ریاضیات خالص

معنی mathematics در دیکشنری تخصصی

mathematics
[کامپیوتر] ریاضیات
[ریاضیات] ریاضیان، ریاضی
[ریاضیات] ریاضیات محض، ریاضی مجرد، ریاضیات مجرد، ریاضی آهنجیده
[ریاضیات] ریاضیات انسان شناسی
[کامپیوتر] ریاضیات کابردی .
[ریاضیات] ریاضیات کاربردی، ریاضی کاربردی
[ریاضیات] ریاضیات ترکیباتی، ریاضی ترکیبی
[ریاضیات] ریاضیات ترکیبی
[ریاضیات] ریاضیات متناهی
[ریاضیات] بنیاد های ریاضیات، مبانی ریاضیات
[ریاضیات] ریاضیات عمومی
[ریاضیات] ریاضیات عالی
[ریاضیات] ریاضیات استقرائی

معنی کلمه mathematics به انگلیسی

mathematics
• science of numbers and number patterns and forms; mathematical aspects of something
• mathematics is a subject which involves the study of numbers, quantities, or shapes.
applied mathematics
• mathematics that can be used in real-life situations
binary mathematics
• branch of mathematics based on a two digit system
higher mathematics
• higher level of math (algebra, geometry, etc.)
pure mathematics
• theoretical mathematics, abstract mathematics

mathematics را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mohadese
ریاضی
Azad
علوم رياضي
محمد جعفر حسینی
انگارش
یزدان
ریاضی، ریاضیات
علی
ریاضیدان
tinabailari
ریاضیات ، ریاضی 👩‍👩‍👦‍👦
Maryam
ریاضی دان
فرشتهِ عشق
For someone who is studying mathematics at university
Necessary guidance was provided for shortcut actions in interest in nursing
براي فردي كه دانشگاه محقق رياضي ميخواند
هدايت لازم را جهت اقدامات راه ميان بر زدن را در به علاقه مندي در پرستاري ارائه داده شد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی mathematics

کلمه : mathematics
املای فارسی : متهمتیکس
اشتباه تایپی : ئشفاثئشفهزس
عکس mathematics : در گوگل

آیا معنی mathematics مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )