برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

material culture

material culture را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضا آزاد
آثار فرهنگی
نلی
باستان شناسی: فرهنگ مادی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی material culture مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )