برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1584 100 1
شبکه مترجمین ایران

mars

/ˈmɑːrz/ /mɑːz/

معنی: بهرام
معانی دیگر: (اسطوره های روم) مارس (خدای جنگ که یونانی ها به او می گفتند: ares)، نماد جنگ، مظهر خشونت و نبرد، ستاره مری، خدای جنگ

بررسی کلمه mars

اسم ( noun )
(1) تعریف: in Roman mythology, the god of war; Ares.

(2) تعریف: the seventh largest planet in the solar system and fourth from the sun, having two satellites, a diameter of about 4,200 miles, and a ruddy surface that is apparent to the naked eye; the Red Planet.

واژه mars در جمله های نمونه

1. Marriage makes or mars a man.
[ترجمه زهرا] ازدواج یا مرد را می‌سازد یا اورا خشن می‌کند
|
[ترجمه ترگمان]ازدواج انسان یا مارس است
[ترجمه گوگل]ازدواج باعث می شود مرد یا مرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Mars and Earth have orbits which change with time.
[ترجمه محمد] مریخ و زمیندارای مدار هایی هستند که با گذشت زمان تغییر میکند
|
[ترجمه ترگمان]مریخ و زمین در مدار خود قرار دارند که با زمان تغییر می‌کند
[ترجمه گوگل]مریخ و زمین دارای مدارهایی هستند که با گذشت زمان تغییر می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Mars was the Roman god of war.
[ترجمه ترگمان]مریخ خدای جنگ روم بود
[ترجمه گوگل]مریخ خدای جنگ رومی بود
[ترج ...

مترادف mars

بهرام (اسم)
mars

معنی mars در دیکشنری تخصصی

[برق و الکترونیک] Military Affiliate Radio System-مارس شبکه جهانی ایستگاههای رادیویی که افراد غیر حرفه ای نظامی میتوانند آن را نصب و راه اندازی کنند و به طور مشترک تحت نظارت نیروی هوایی ، ارتش و ناوبری ، برای ایجاد سیستم مخابراتی جانشین در موارد اظطراری قرار دارد.
[زمین شناسی] بهرام، مریخ ،چهارمین سیاره منظومه شمسی
[برق و الکترونیک] مریخ پیمای جهانی سفینه فضایی ک برای قرار گرفتن در مدار دور مریخ شاخته شده است و از یک باتری ، شش ابزار برای پویش سطح سیاره برای یکسال مریخی ( حدود دو سال زمینی ) استفاده می کندو به دنبال وجود آب و شکلهایی از حیات در گذشته و حال می گردد.
[برق و الکترونیک] رهیاب فرود آینده بر روی مریخ سفینه فضایی ک به طور مستقیم به سمت مریخ پرواز میکند و برای ارسال تصاویری از سطح مریخ با یک دوربین تلویزیونی رنگی ، بر روی آن فرود می آید . این سفینه آب و هوای مریخ را مطالعه می کند و یکواحد سیار کوچک رابرای کشف سطح مریخ و نمونه برداری از خاک و سنگ به بیرون می فرستد.

معنی کلمه mars به انگلیسی

mars
• fourth planet from the sun, next planet after the earth in the solar system (astronomy); roman god of war after whom the month of march is named (mythology)
mars engineering corporation
• japanese corporation established in 1974 and headquartered in tokyo, manufacturer of pachinko cards and ball counters
satellites of mars
• moons that orbit around the planet mars

mars را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Zahraw
مریخ
Somayeh
سياره مريخ
kamand
مریخ میشه
Zahrax
مریخ
Faezeh
مریخ
SOHEIL
سیاره مریخ
Rayan
مریخ
ғᾄҭἔмἔђ
مریخ،بهرام
M..
مریخ
مهراد
مریخ میشه
مریخ
مریخ
mobina
سیاره مریخ
مرصاد
تاسویو
tinabailari
سیاره مریخ 🟣🟣
Does water really exist on Mars
آیا واقعا آب در سیاره مریخ وجود دارد
🖤MANI🖤
سیاره مریخ / بهرام
EXAMPLE : Mars is sometimes called the Red Planet because of its distinctive color
گاهی مریخ به دلیل رنگ متمایز خودش سیارهٰ سرخ نامیده می شود .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی mars

کلمه : mars
املای فارسی : مارس
اشتباه تایپی : ئشقس
عکس mars : در گوگل

آیا معنی mars مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )