برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1400 100 1

married

/ˈmerid/ /ˈmærɪd/

معنی: متحد، پیوسته، متاهل، شوهردار، عروسی کرده
معانی دیگر: زن دار، عیال وار، وابسته به زناشویی، ازدواجی، نکاحی، شخص ازدواج کرده، آدم همسردار، هم بسته، هم پیوند، هم آمیخته

بررسی کلمه married

صفت ( adjective )
(1) تعریف: having a partner in marriage; united in matrimony.
متضاد: single, unattached

- I didn't know that she was married when I asked her out for dinner.
[ترجمه مونا] وقتی اونو واسه ی شام دعوت میکردم نمیدونستم ک ازدواج کرده
|
[ترجمه بی پی] وقتی او را دعوت به شام میکردم نمیدانستم او اازدواج کرده است
|
[ترجمه مهشید] من نمیدانستم وقتی درباره ی شام از او سوال کردم ازدواج کرده بود
|
[ترجمه ۶] من نمی دونستم اون متاهله وقتی برا شام بیرون دعوتش کردم|
[ترجمه ترگمان] ...

واژه married در جمله های نمونه

1. married life
زندگی زناشویی

2. a married woman
زن شوهردار

3. a married woman who has a lover
زن شوهر داری که فاسق دارد

4. akbar married above his station
اکبر با از خودش بالاتر ازدواج کرد.

5. he married a catholic
او با یک کاتولیک ازدواج کرد.

6. he married a curly-haired chit
او با دختر مو فرفری لوسی ازدواج کرد.

7. he married a real dowdy
با زن واقعا شلخته‌ای ازدواج کرد.

8. he married a rich widow
او با بیوه زن پولداری ازدواج کرد.

9. he married into a rich family
او با خانواده‌ی پولداری وصلت کرد.

10. i married her outright there, while i had a chance
همانجا تا فرصت باقی بود با او ازدواج کردم.

11. parivash married that rashti guy reluctantly
پریوش با بی‌میلی با آن مرد رشتی ازدواج کرد.

12. she married an air force cadet
او با یک دانشجوی دانشکده‌ی نیروی هوایی ازدواج کرد.

13. she married hassan despite his father's objection
...

مترادف married

متحد (صفت)
conjunct , confederate , federate , allied , united , unified , integrated , married
پیوسته (صفت)
contiguous , vicinal , eternal , incessant , continuous , attached , allied , united , joined , connected , proximate , continual , uninterrupted , ceaseless , syndetic , coalescent , legato , married
متاهل (صفت)
married
شوهردار (صفت)
married
عروسی کرده (صفت)
married

معنی عبارات مرتبط با married به فارسی

جا برای شخصزن دار یا شوهردار، جا برای مردم متاهل
خوشی زناشویی
زندگی، زناشویی، تاهل
زناشویی
مجردی یا متاهل
ازدواج کردن

معنی کلمه married به انگلیسی

married
• wed, united in marriage; of or pertaining to marriage, connubial; conjugal
• if you are married, you have a husband or wife.
• if you get married, you marry someone.
• married also means involving or relating to marriage.
• see also marry.
married couple
• two people who are married, husband and wife
married her
• was wed to her, became her husband, took her as his wife
married him
• was wed to him, became his wife, took him as her husband
married his daughter off
• brought his daughter to the huppah to be married
married life
• day-to-day life of a married couple, life of a husband and wife
married man
• man who has a wife, family man
married quarters
• family residences, place for families to live
married woman
• woman who has a husband
get married
• marry, wed
getting married
• weds, is married
got married
• wedded; was wedded
just married
• married only a short time ago (often displayed on a newlywed's vehicle)

married را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

amir
متاهل
Amir
بچه دار
عليرضا كريمي وند
آدم همسرددار
عليرضا كريمي وند
متاهل. شوهر دار. بكسي كه متاهل ميباشد
elham
متاهل
mari
خانوم..مالکیت دختری ب خود
zein
ازدواج کردن متاهل شدن
فلان
متاهل
naser
فردی درمانده و به دور از خوشی و عشق و حال (متاهل)😁
Narges
ازدواج کرد
$امین$
My uncle he is married

عموی من ازدواج کرده متاهل است
فاطی 84
ازدواج کردن
متاهل شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی married
کلمه : married
املای فارسی : مرید
اشتباه تایپی : ئشققهثی
عکس married : در گوگل

آیا معنی married مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )