برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1576 100 1
شبکه مترجمین ایران

marriage

/ˈmerɪdʒ/ /ˈmærɪdʒ/

معنی: اتحاد، پیمان ازدواج، جشن عروسی، عروسی، ازدواج، نکاح، زناشویی، یگانگی
معانی دیگر: همسری، بیوگانی، پیوند، هم بستگی، تلفیق، هم آمیزی، ادغام، عقید

بررسی کلمه marriage

اسم ( noun )
(1) تعریف: the state of being joined in wedlock.
مترادف: matrimony, wedlock
مشابه: match, union

(2) تعریف: the ceremony in which two people are legally joined as husband and wife.
مترادف: matrimony, nuptials, union, wedding
مشابه: espousal

(3) تعریف: any close union of two people, objects, or ideas.
مترادف: liaison, match, union, wedding
مشابه: alliance, association, conjunction, synthesis

واژه marriage در جمله های نمونه

1. marriage ceremonies
مراسم ازدواج

2. marriage certificate
قباله‌ی ازدواج

3. marriage is a permanent bond
ازدواج رابطه‌ای است دائمی.

4. marriage is an important decision
ازدواج تصمیم مهمی است.

5. marriage rites
مراسم ازدواج

6. marriage vows
پیمان (یا قول و قرارهای) ازدواج

7. marriage without benefit of clergy
ازدواج بدون مراسم مذهبی

8. marriage knot
پیوند زناشویی

9. marriage settlement
توافق مالی قبل از ازدواج،مهریه

10. a marriage can end by death, divorce or annulment
ازدواج می‌تواند به خاطر مرگ یا طلاق یا ابطال خاتمه یابد.

11. a marriage counsel(l)or
اندرزگر ازدواج (یا امور زناشویی)

12. a marriage license
قباله‌ی ازدواج

13. plural marriage
ازدواج بسگانه،تعدد زوجات

14. the marriage ceremony was abbreviated by rain
...

مترادف marriage

اتحاد (اسم)
consolidation , sodality , accretion , alliance , union , solidarity , association , unison , incorporation , marriage , confederation , band , injunction , league , confederacy
پیمان ازدواج (اسم)
affiance , marriage
جشن عروسی (اسم)
marriage , bridal
عروسی (اسم)
marriage , wedding , nuptial , espousal , nuptials , spousal , hymen , matrimony , wedlock
ازدواج (اسم)
match , marriage , spousal , hymen , matrimony
نکاح (اسم)
marriage , matrimony
زناشویی (اسم)
marriage , matrimony , wedlock
یگانگی (اسم)
sodality , marriage , unity , unification , oneness , uniqueness

معنی عبارات مرتبط با marriage به فارسی

دلال ازدواج
عقدنامه، قباله
پیوند زناشویی
گواهی نامه عروسی
زناشویی مصلحتی، ازدواج مصلحتی
رجوع شود به: dowry، جهیز، جهاز، مهریه، کابین
تدارکات عروسی
توافق مالی قبل از ازدواج، مهریه
ازدواج محضری (که بدون حضور کشیش و مراسم کلیسایی اجرا می شود)
(حقوق) ازدواج عرفی (ازدواج فاقد تشریفات قانونی و رسمی و فقط با توافق طرفین)
عروسی زیرجلی
دعوی دروه نسبت به زناشویی
عروسی با پست تر از خود، عروسی با غیر هم کفو
ازدواج آمیخته (زناشویی میان افراد دو نژاد یا ملیت یا مذهب مختلف)، پیوند م ...

معنی کلمه marriage به انگلیسی

marriage
• institution of being wed, wedlock; wedding ceremony, ceremony in which a man and woman are legally joined together; pairing, coupling; joining together of two parties
• a marriage is the relationship between a husband and wife, or the state of being married.
• a marriage is also the act of marrying someone.
marriage broker
• matchmaker, one who sets up men and women for romance
marriage certificate
• document that certifies that a couple has been joined in marriage
marriage contract
• contract that binds two people together in marriage
marriage counsellor
• one who gives professional advice to married couples who are having marital difficulties
marriage finger
• ring finger, finger on which a wedding ring is worn
marriage knot
• marital bond, ties of marriage
marriage license
• document that certifies that a couple has been joined in marriage
marriage made in heaven
• perfect couple; perfect combination of two things
marriage of convenience
• marriage entered into for practical reasons (and not for love)
• if one person marries another only in order to have the right to live in the other person's country, you can refer to this as a marriage of convenience.
• when two organizations or political parties which usually oppose each other join together in order to achieve an advantage, such as a parliamentary majority, you can also refer to this as a marriage of convenience.
marriage penalty
• penalty pertaining directly to one's marital ...

marriage را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

منا جهانبخشی
زندگی مشترک
Mahsa
Get divorced to legally end a marriage.
پایان دادن قانونی یه زندگی مشترک(طلاق گرفتن)
ebi
پیوند
خورشيدوند
God willing, their marriage will soon begin
به خواست خداوند انشاالله ازدواج آنها شروع ميشود
ميثم عظيمي
Otherwise my answer to your marriage is negative
در غير اين صورت جواب من براي ازدواج با شما منفي است
جواد علی اکبروند
رابطه سببی بواسطه ( ازدواج)
رضاجان و فائزه جان
تبدیل جمله رضاجان و فائزه جان پیوندتان مبارک به انگلیسی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی marriage

کلمه : marriage
املای فارسی : مریج
اشتباه تایپی : ئشققهشلث
عکس marriage : در گوگل

آیا معنی marriage مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )