برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1556 100 1
شبکه مترجمین ایران

marriage of convenience

/ˈmerɪdʒəvkənˈviːnjəns/ /ˈmærɪdʒəvkənˈviːnɪəns/

زناشویی مصلحتی، ازدواج مصلحتی

بررسی کلمه marriage of convenience

اسم ( noun )
• : تعریف: a marriage for financial, social, or political benefits rather than personal feelings.

واژه marriage of convenience در جمله های نمونه

1. He told me he was in a marriage of convenience.
[ترجمه ترگمان]او به من گفت که در یک ازدواج راحت است
[ترجمه گوگل]او به من گفت او از نظر راحتی ازدواج کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It was a marriage of convenience.
[ترجمه ترگمان]این ازدواج راحتی بود
[ترجمه گوگل]این ازدواج راحتی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A marriage of convenience brings danger, suspense, and love to Marianne.
[ترجمه ترگمان]ازدواج راحت، نگرانی، نگرانی و عشق به ماریا نه
[ترجمه گوگل]ازدواج راحتی به خطر می اندازد، موقت و عشق به ماریان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This was a highly effective marriage of convenience, helping to balance the demand for electricity.
[ترجمه ترگمان]این یک ازدواج بسیار موثر برای راحتی بود و به متعادل کردن تقاضا برای برق کمک می‌کرد
[ترجمه گوگل]این یک ازدواج بسیار موثر از راحتی بود، که کمک به تقسیم تقاضا برای برق بود
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه marriage of convenience به انگلیسی

marriage of convenience
• marriage entered into for practical reasons (and not for love)
• if one person marries another only in order to have the right to live in the other person's country, you can refer to this as a marriage of convenience.
• when two organizations or political parties which usually oppose each other join together in order to achieve an advantage, such as a parliamentary majority, you can also refer to this as a marriage of convenience.

marriage of convenience را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی marriage of convenience

کلمه : marriage of convenience
املای فارسی : مریج اوف کنونینک
اشتباه تایپی : ئشققهشلث خب زخدرثدهثدزث
عکس marriage of convenience : در گوگل

آیا معنی marriage of convenience مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )