برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1357 100 1

marketable

/ˈmɑːrkətəbl̩/ /ˈmɑːkɪtəbl̩/

معنی: قابل فروش، قابل عرضه در بازار
معانی دیگر: فروختنی، مرغوب، دارای خریدار، باب بازار، وابسته به خرید و فروش، دادوستدی

بررسی کلمه marketable

صفت ( adjective )
مشتقات: marketably (adv.), marketability (n.)
• : تعریف: able to be sold or made use of to earn money; salable.
متضاد: unmarketable

- These products are marketable in some countries but not in others.
[ترجمه ترگمان] این محصولات در برخی از کشورها قابل عرضه هستند اما نه در دیگران
[ترجمه گوگل] این محصولات در بعضی کشورها قابل فروش هستند اما نه در سایر موارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- To get a higher-paying job, you need to have some marketable skills.
[ترجمه ترگمان] برای رسیدن به شغل پردرآمد، باید برخی مهارت‌های قابل‌فروش داشته باشید
[ترجمه گوگل] برای به دست آوردن شغل بابت بیشتر، باید مهارت های قابل فروش داشته باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه marketable در جمله های نمونه

1. marketable securities
اوراق بهادار قابل خرید و فروش

2. the marketable value of old kashan rugs
ارزش خرید و فروش فرش‌های قدیمی کاشان

3. furcoats are not marketable in tropical areas
در نواحی حاره‌ای پالتو خز خریدار ندارد.

4. This is a highly marketable product.
[ترجمه ترگمان]این یک محصول بسیار قابل‌فروش است
[ترجمه گوگل]این یک محصول بسیار قابل فروش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Stenography is no longer a marketable skill.
[ترجمه ترگمان]stenography دیگه مهارت خاصی نداره
[ترجمه گوگل]بننوگرافی دیگر مهارت تجاری نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. He is British football's most marketable commodity.
[ترجمه ترگمان]او محبوب‌ترین محصول فوتبال در انگلستان است
[ترجمه گوگل]او محبوب ترین کالای تجاری بریتانیا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف marketable

قابل فروش (صفت)
alienable , salable , marketable , mercenary , venal , vendible
قابل عرضه در بازار (صفت)
marketable

معنی کلمه marketable به انگلیسی

marketable
• able to be marketed, salable; of buying or selling
• if a product is marketable, it can be sold, because people want to buy it.
marketable securities
• securities that can easily be sold to another person or converted into cash
marketable title
• property title that can easily be transferred to another person

marketable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسین رحمانی
باب میل بازار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی marketable
کلمه : marketable
املای فارسی : مرکتبل
اشتباه تایپی : ئشقنثفشذمث
عکس marketable : در گوگل

آیا معنی marketable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )