برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1409 100 1

marina

/məˈriːnə/ /məˈriːnə/

معنی: تفرجگاه ساحلی
معانی دیگر: بندرگاه ویژه ی قایق های شخصی و تفریحی، لنگرگاه، لنگرگاه یا حوضچه مخصوص توقف قایق های تفریحی

بررسی کلمه marina

اسم ( noun )
• : تعریف: a harbor that has docks, services, and supplies for yachts and other pleasure boats.

واژه marina در جمله های نمونه

1. Marina was a confident, happy child.
[ترجمه ترگمان]مارینا یک کودک مطمئن و خوشحال بود
[ترجمه گوگل]مارینا اطمینان داشت، فرزند خوشحال است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Marina ate only one slice of bread.
[ترجمه ترگمان] مارینا \"فقط یه تیکه نان خورد\"
[ترجمه گوگل]مارینا تنها یک تکه نان خورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Marina cared for him after he seriously injured his eye several years ago.
[ترجمه ترگمان]مارینا پس از زخمی شدن جدی چشم او چند سال پیش به او اهمیت داد
[ترجمه گوگل]مارینا پس از چند سال پیش چشم او را به طور جدی زخمی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The boats in the marina bobbed, well lit, white light dappling the dark waters.
[ترجمه ترگمان]قایق‌ها از آب بیرون آمدند و نور سفید و روشنی بر آب‌های تیره پدیدار شدند
[ترجمه گوگل]قایق ها در حوضچه های دریایی، روشنایی، نور سفید، آب های تاریک را از بین می برند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف marina

تفرجگاه ساحلی (اسم)
marina

معنی کلمه marina به انگلیسی

marina
• small harbor with docks and services for pleasure boats
• a marina is a small harbour for pleasure boats.

marina را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
بندر تفریحی/تفرجی

بندرگاه تفریحی/تفرجی

لنگرگاه تفریحی/تفرجی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی marina
کلمه : marina
املای فارسی : مارینا
اشتباه تایپی : ئشقهدش
عکس marina : در گوگل

آیا معنی marina مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )