برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1720 100 1
شبکه مترجمین ایران

maneuverability


علوم هوایى : قابلیت مانور

واژه maneuverability در جمله های نمونه

1. It'suffered mechanically with many breakdowns and had poor maneuverability.
[ترجمه ترگمان]این کار بی‌اراده با بسیاری از breakdowns و had رنج می‌برد
[ترجمه گوگل]این با مکانیسم های زیادی همراه بود و مانور کمتری داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Ice can also create maneuverability problems that could lead to crashes.
[ترجمه ترگمان]یخ می‌تواند مشکلات maneuverability را ایجاد کند که می‌تواند منجر به سقوط شود
[ترجمه گوگل]یخ همچنین می تواند مشکلات مانور پذیری ایجاد کند که می تواند منجر به سقوط شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Interlocked repulsorlift thrusters provide the Scimitar with exceptional maneuverability.
[ترجمه ترگمان]Interlocked repulsorlift thrusters the را با قابلیت مانور استثنایی فراهم می‌کنند
[ترجمه گوگل]اسلایتیاتور با قابلیت استقامت استثنایی را فراهم می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The higher the speed, the worse the direction maneuverability.
[ترجمه ترگمان]هر چه سرعت بالاتر باشد، مسیر قدر ...

معنی کلمه maneuverability به انگلیسی

maneuverability
• ability to be maneuvered
enhanced fighter maneuverability
• efm, attack airplane that has increased ability to take tactical movements

maneuverability را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الهام قدوسی
مانورپذیر بودن
رهگذر
قابلیت جابجایی
حرکت پذیری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی maneuverability

کلمه : maneuverability
املای فارسی : منووربیلیتی
اشتباه تایپی : ئشدثعرثقشذهمهفغ
عکس maneuverability : در گوگل

آیا معنی maneuverability مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )