برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1543 100 1
شبکه مترجمین ایران

mane

/ˈmeɪn/ /meɪn/

معنی: یال، فش
معانی دیگر: (اسب و شیر و غیره) یال، بش، پش، گیسوفش

بررسی کلمه mane

اسم ( noun )
مشتقات: maned (adj.)
• : تعریف: the long hair on the back and sides of the neck, as on a horse or male lion.

واژه mane در جمله های نمونه

1. an animal with leonine mane
جانوری با یال شیر مانند

2. She shook her mane of auburn hair.
[ترجمه ترگمان]موهایش بور و بور بود
[ترجمه گوگل]او موی خود را از موی ابروی تکان داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We padded the seat of chair with mane to make It'softer.
[ترجمه ترگمان]ما با یال بر روی صندلی نشستیم تا آن را نرم‌تر کنیم
[ترجمه گوگل]ما صندلی صندلی را با مامان خالی کردیم تا آن را پس بگیریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She spent ages braiding her horse's mane.
[ترجمه ترگمان]سال‌ها طول کشید تا یال اسبش را کند
[ترجمه گوگل]او سالها سعی کرد مانع اسب خود شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Angry animals erect the mane.
[ترجمه ترگمان]حیوانات عصبانی، یالش را می‌گیرند
[ترجمه گوگل]حیوانات عصبانی مژده را احاطه کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف mane

یال (اسم)
crest , mane
فش (اسم)
crest , purl , mane , hush

معنی کلمه mane به انگلیسی

mane
• hair on the back of the neck of certain animals (especially a lion or horse); large amount of long hair (on a person)
• a horse's or lion's mane is the long thick hair that grows from its neck.

mane را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجید معتمدی
-یال (حیوانات مثل یال شیر و یال اسب)
-موی سر، به ویژه موی پرپشت روی سر
ا
یال
مسعود رنجبر
گوره خر
Jfr
یال

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mane

کلمه : mane
املای فارسی : من
اشتباه تایپی : ئشدث
عکس mane : در گوگل

آیا معنی mane مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )