برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1631 100 1
شبکه مترجمین ایران

mandatory injunction

معنی mandatory injunction در دیکشنری تخصصی

mandatory injunction
[حقوق] قرار الزام خوانده (به انجام یا عدم انجام امری)

معنی کلمه mandatory injunction به انگلیسی

mandatory injunction
• court order which requires a certain action

mandatory injunction را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی mandatory injunction مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )