برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1429 100 1

malleability

/ˌmæliəˈbɪləti/ /ˌmælɪəˈbɪlɪti/

معنی: نرمی، تورق، قابلیت انعطاف، باخاصیت چکش خواری

واژه malleability در جمله های نمونه

1. The softness and malleability of gold makes it perfect for making jewellery.
[ترجمه ترگمان]نرمی و انعطاف‌پذیری طلا آن را برای ساخت جواهرات کامل می‌کند
[ترجمه گوگل]نرمی و پخت طلای آن را برای ساخت جواهرات مناسب می سازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A particular aspect of malleability is the tractability of identity.
[ترجمه ترگمان]یک جنبه خاص از چکش خواری شناسه هویت است
[ترجمه گوگل]یک جنبه خاص از قابلیت قیام، کشف هویت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Tests used to assess the ductility and malleability of stainless steel subjected to bending.
[ترجمه ترگمان]آزمایش‌ها برای سنجش انعطاف‌پذیری و انعطاف‌پذیری فولاد ضدزنگ در معرض خمش مورد استفاده قرار گرفتند
[ترجمه گوگل]آزمایشات مورد استفاده برای ارزیابی قابلیت انعطاف پذیری و قالبگیری فولاد ضد زنگ قابل خم شدن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It is malleability that allows metal to deform permanently under compression without rupture.
[ترجمه ترگمان]چکش خواری است که به فلز اجازه می ...

مترادف malleability

نرمی (اسم)
subtlety , suavity , amenity , leniency , softness , plasticity , lubricity , gloss , unction , lenity , pash , malleability
تورق (اسم)
ductility , lamination , flexibility , malleability
قابلیت انعطاف (اسم)
flexibility , malleability , pliability
باخاصیت چکش خواری (اسم)
malleability

معنی malleability در دیکشنری تخصصی

malleability
[شیمی] باخاصیت چکش خوارى ، نرمى ، قابلیت انعطاف
[عمران و معماری] خاصیت چکش خوری - چکش خوری - قابلیت فرم پذیری - قابلیت چکش خوری
[زمین شناسی] خاصیت چکش خوری ، چکش خوری ، قابلیت فرم پذیری ، قابلیت چکش خوری

معنی کلمه malleability به انگلیسی

malleability
• flexibility, ability to be molded or shaped

malleability را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سینا
شکل پذیری
محمد دوسکی
نرمی-چکش خواری: خصوصیت یک ماده در برابر بار فشاری
رهگذر
انعطاف‌پذیری
شکل‌پذیری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی malleability
کلمه : malleability
املای فارسی : مللیبیلیتی
اشتباه تایپی : ئشممثشذهمهفغ
عکس malleability : در گوگل

آیا معنی malleability مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )