برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1525 100 1
شبکه مترجمین ایران

malicious prosecution

معنی malicious prosecution در دیکشنری تخصصی

[حقوق] دعوای ایذائی، ادعای خسارت توسط کسی که در دعوای ایذائی تبرئه شده

malicious prosecution را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی حیدر
پیگرد یا تعقیب از روی سوء نیت .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی malicious prosecution مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )