برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1716 100 1
شبکه مترجمین ایران

make use of


استفاده کردن (از)، به کار بردن، غنیمت شمردن

بررسی کلمه make use of

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to employ or cause to be employed; find a purpose or activity for.
مشابه: avail oneself of, exercise

- We made use of our leisure time.
[ترجمه ترگمان] ما از وقت فراغت خودمان استفاده کردیم
[ترجمه گوگل] ما از اوقات فراغت خود استفاده کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه make use of در جمله های نمونه

1. We must make use of our untapped reservoirs of talent.
[ترجمه ترگمان]ما باید از ذخایر بکر استعداد خود استفاده کنیم
[ترجمه گوگل]ما باید از مخازن استعداد خود استفاده نکنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You should make use of your contacts.
[ترجمه ترگمان]باید از رابط هات استفاده کنی
[ترجمه گوگل]شما باید از مخاطبین خود استفاده کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Make use of the toys in structured group activities.
[ترجمه ترگمان]از اسباب‌بازی‌ها در فعالیت‌های گروه ساخت یافته استفاده کنید
[ترجمه گوگل]از اسباب بازی ها در فعالیت های گروهی ساخت یافته استفاده کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Skilled readers make use of context and prediction.
[ترجمه ترگمان]خوانندگان ماهر از مفهوم و پیش‌بینی استفاده می‌کنند
[ترجمه گوگل]خوانندگان ماهر از زمینه و پیش بینی استفاده می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه make use of به انگلیسی

make use of
• use; derive benefit from

make use of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ایزی
مثال:
Life teaches us to make good use of .Time
زندگی به ما یاد میدهد که از زمان به خوبی استفاده کنیم. زمان را غنیمت شماریم.
Sahar azizi
مورد استفاده قرار دادن (مثلا چیزی که دیگران دور میریزند)
محدثه فرومدی
بکارگیری، بهره‌گیری، بهره‌بری، بهره‌برداری، بهره‌جویی
Sajjad
Take advantage of هم معنی هستن با هم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی make use of

کلمه : make use of
املای فارسی : میک یوز اوف
اشتباه تایپی : ئشنث عسث خب
عکس make use of : در گوگل

آیا معنی make use of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )