برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1717 100 1
شبکه مترجمین ایران

make up to


چاپلوسی کردن، خود شیرینی کردن

واژه make up to در جمله های نمونه

1. The way Charles tried to make up to the boss was distasteful to the workers.
[ترجمه ترگمان]راهی که چارلز برای رسیدن به سرکارگر داشت برای کارگران نامطبوع بود
[ترجمه گوگل]راه چارلز سعی در تشکیل رئیس داشت، برای کارگران ناراحت کننده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Some boys make up to their teachers to get good marks.
[ترجمه کیانرخ] بعضی از پسرها برای اینکه نمره خوبی بگیرند برای معلمشان خودشیرین میکنند.
|
[ترجمه ترگمان]بعضی از پسرها برای گرفتن نمره خوب به teachers می‌رسند
[ترجمه گوگل]بعضی از پسران به معلمان خود می آیند تا علامت های خوب را بدست آورند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There's nothing I can do that will make up to you for forgetting your birthday.
[ترجمه ترگمان]هیچ کاری از دست من بر نمی‌اید که تولدت را فراموش کنی
[ترجمه گوگل]چیزی که من می توانم انجام دهم این است که شما را برای فراموشی روز تولد آماده خواهد کرد
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه make up to به انگلیسی

make up to
• compensate, correct a wrongdoing

make up to را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد رومزی
جبران کردن
تلافی کردن ( از نوع مثبت )
مثال :
?How can I make it up to you

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی make up to

کلمه : make up to
املای فارسی : میک آاپ تو
اشتباه تایپی : ئشنث عح فخ
عکس make up to : در گوگل

آیا معنی make up to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )