برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
make - up - ones - mind
شبکه مترجمین ایران

make up ones mind

بررسی کلمه make up ones mind

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to decide.

- Michelle made up her mind to move to Florida.
[ترجمه ترگمان] میشل \"تصمیم گرفته که به\" فلوریدا \"نقل‌مکان کنه\"
[ترجمه گوگل] میشل ذهن خود را برای حرکت به فلوریدا آماده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

make up ones mind را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرحسین آقازاده
تصمیم گرفتن
علیرضا رحمتی
make a decision;decide
e.g. i can't make up my mind whether to go or not
خانم محترم😜
✅تصمیم گیری کردن،چاره جویی کردن✅
Tanafos
If you make up your mind to do some thing you decide to do it no matter what happens
گلی گل گلی
ذهن را تشکیل می دهند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی make up ones mind مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )