برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1394 100 1

make room for

واژه make room for در جمله های نمونه

1. Unworthy buildings should be demolished to make room for modern construction.
[ترجمه ترگمان]ساختمان‌های Unworthy باید برای ساخت فضا برای ساخت مدرن تخریب شوند
[ترجمه گوگل]ساختمان های غیرقابل انکار باید تخریب شوند تا بتوانند برای ساخت و ساز مدرن ساخته شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. If someone wants you in their life, they'll make room for you. You shouldn't have to fight for a spot.
[ترجمه ترگمان]اگر کسی تو را در زندگی دوست داشته باشد، اتاق را برای تو جا خواهند داد تو نباید برای یه جا مبارزه کنی
[ترجمه گوگل]اگر کسی شما را در زندگی خود می خواهد، آنها برای شما اتاق می کنند شما نباید برای یک نقطه مبارزه کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Half of the forest was cut down to make room for the road.
[ترجمه ترگمان]نیمی از جنگل برای راه رفتن به جاده از هم جدا شده بود
[ترجمه گوگل]نیمی از جنگل قطع شد تا اتاق را برای جاده بسازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The singers bunched up to make room for one more.
[ترجمه ترگمان] ...

معنی کلمه make room for به انگلیسی

make room for
• clear a space for, create a place for

make room for را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): برای کسی یا چیزی فضا، جا بازکردن.

https://idioms.thefreedictionary.com/make room

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی make room for مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )