برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

make arrangements for

make arrangements for را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dictionary
مقدماتِ... را فراهم کردن، ترتیب... را دادن.
حمید پرهام
مقدمه چینی برای
خبات علیزاده
نظم و ترتیب دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی make arrangements for مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )