برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1430 100 1

make a move

واژه make a move در جمله های نمونه

1. Unless we make a move soon, we shall not be able to fulfill our plan.
[ترجمه ترگمان]مگر اینکه به زودی حرکت کنیم، ما قادر نخواهیم بود نقشه خود را عملی کنیم
[ترجمه گوگل]به غیر از زمانی که ما به زودی حرکت می کنیم، ما نمی توانیم طرح خود را برآورده کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It's getting late-we'd better make a move.
[ترجمه ترگمان]داره دیر می‌شه - بهتره حرکت کنیم
[ترجمه گوگل]دیر رسیدن ما بهتر می توانیم حرکت کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The moment had finally come to make a move.
[ترجمه ترگمان]لحظه به لحظه فرا رسیده بود
[ترجمه گوگل]لحظه ای در نهایت به حرکت درآمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We should make a move —it's really late.
[ترجمه ترگمان]باید حرکت کنیم - خیلی دیر شده
[ترجمه گوگل]ما باید یک حرکت انجام دهیم واقعا دیر شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه make a move به انگلیسی

make a move
• take a step; take a turn, move a game piece (in chess or other games)

make a move را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

منصوره
راه بيفت
حركت كن
هادي علي
يه تكوني بخود دادن
افشین حاجی طرخانی
دست به کار شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی make a move مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )