برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1515 100 1
شبکه مترجمین ایران

make a mountain out of a molehill


از کاه کوه ساختن، چیزهای کم اهمیت را مهم شمردن

معنی کلمه make a mountain out of a molehill به انگلیسی

make a mountain out of a molehill
• exaggerate the importance of something, create a major problem out of a small one, exaggerate a problem

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا آقاشاهی
با اهمیت نشان دادن مسائل بی اهمیت
🐾 مهدی صباغ
از کاه، کوه ساختن
چیز بی اهمیتی را الکی بزرگ جلوه دادن
بزرگ کردن چیزهای بی اهمیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی make a mountain out of a molehill

کلمه : make a mountain out of a molehill
املای فارسی : میک ا مونتین آوت اوف ملهیلل
اشتباه تایپی : ئشنث ش ئخعدفشهد خعف خب ش ئخمثاهمم
عکس make a mountain out of a molehill : در گوگل

آیا معنی make a mountain out of a molehill مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )