برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
make - day - of - it

make a day of it


(عامیانه) تمام روز را صرف کاری کردن

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی شقاقی
to spend all day doing something for pleasure

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی make a day of it
کلمه : make a day of it
املای فارسی : میک ا دی‌ اوف ایت
اشتباه تایپی : ئشنث ش یشغ خب هف
عکس make a day of it : در گوگل

آیا معنی make a day of it مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )