برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
make - break - for
شبکه مترجمین ایران

make a break for

make a break for را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهادر اسلامی
To suddenly start running toward something
یهو به سمت چیزی دویدن یا شتافتن

مثال :
He made a break for last point .
به سمت نقطه آخر شتافت .

@لَنگویچ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی make a break for مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )