برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1394 100 1

major league

/ˈmeɪdʒərˈliːɡ/ /ˈmeɪdʒəliːɡ/

(امریکا) گروه ورزشی حرفه ای (به ویژه در بیس بال)

بررسی کلمه major league

اسم ( noun )
مشتقات: major-league (adj.), major-leaguer (n.)
(1) تعریف: either of the two highest-level leagues of professional baseball teams in the U.S.

(2) تعریف: a league of the highest level in any sport.

واژه major league در جمله های نمونه

1. He made his Major League debut as shortstop.
[ترجمه ترگمان]او اولین کار لیگ بزرگ خود را به عنوان shortstop انجام داد
[ترجمه گوگل]او اولین بازی لیگ قهرمانان خود را به عنوان قهرمانی انجام داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. His pitching was a legend among major league hitters.
[ترجمه ترگمان]اون به عنوان یه افسانه در بین hitters لیگ حرفه‌ای بوده
[ترجمه گوگل]سنگ فرش او یک افسانه در بین بازیکنان لیگ برتر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Once a girl has made it into the major league every detail is mapped out by her agency.
[ترجمه ترگمان]زمانی که یک دختر آن را به لیگ اصلی تبدیل کرده، همه جزئیات توسط آژانس او طرح‌ریزی می‌شود
[ترجمه گوگل]هنگامی که یک دختر آن را به لیگ اصلی ساخته شده است، هر جزئیات توسط آژانس آن نقشه برداری شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The concept of interleague play in major league baseball is certainly intriguing, worthy of serious consideration.
[ترجمه ترگمان]مفهوم بازی interleague در بیس بال اصلی قطعا ...

معنی کلمه major league به انگلیسی

major league
• national league, highest league (sports)
major league baseball
• professional baseball league in the united states and canada, mlb
major league soccer
• mls, american professional soccer league

major league را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sunnyville
لیگ برتر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی major league
کلمه : major league
املای فارسی : ماژور لیگ
اشتباه تایپی : ئشتخق مثشلعث
عکس major league : در گوگل

آیا معنی major league مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )