برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1645 100 1
شبکه مترجمین ایران

mail carrier

/ˈmeɪlˈkæriər/ /meɪlˈkærɪə/

نامه بر، پستچی، بربد

بررسی کلمه mail carrier

اسم ( noun )
• : تعریف: one whose job is to deliver mail.

واژه mail carrier در جمله های نمونه

1. In some cases, mail carriers could not get to mailboxes surrounded by plowed snow.
[ترجمه ترگمان]در برخی موارد، حامل‌های پست نمی‌توانستند صندوق‌های پستی را که زمین‌های شخم زده را محاصره کرده بودند، بگیرند
[ترجمه گوگل]در بعضی موارد، حامل های پست الکترونیکی نمی توانند به صندوق های پستی که برف برف زده اند را بگیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The mail carrier in our neighborhood is a friend of all children.
[ترجمه ترگمان]حامل پست در محله ما یکی از دوستان همه کودکان است
[ترجمه گوگل]حامل پستی در محله ما یک دوست همه کودکان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. " We did,'she explained. " Bruno bit the mail carrier who was delivering your card. "
[ترجمه ترگمان]او توضیح داد: \" ما این کار را کردیم، برونو حامل پست بود که کارت شما را تحویل می‌داد \"
[ترجمه گوگل]'ما انجام دادیم،' توضیح داد 'برونو بیت حامل ایمیل که کارت شما را تحویل داد '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A mail carrier will come to collect them at a scheduled time.
[ ...

معنی کلمه mail carrier به انگلیسی

mail carrier
• person who delivers mail, mailman, mailwoman

mail carrier را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Amir
به معنی نام اصلی یا فامیل
Hadi
نامه رسان
🐾 مهدی صباغ
پُستچی
نامه بَر
نامه رِسان
کارمند اداره پست که شغل او نامه رسانی و تحویل بسته های پستی به صاحبان آنها می باشد.
Ahmadi
پست چی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی mail carrier

کلمه : mail carrier
املای فارسی : میل کریر
اشتباه تایپی : ئشهم زشققهثق
عکس mail carrier : در گوگل

آیا معنی mail carrier مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )