برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1625 100 1
شبکه مترجمین ایران

magus

/ˈmeɪɡəs/ /ˈmeɪɡəs/

معنی: جادو گر، مغ، مجوس
معانی دیگر: (از ریشه ی فارسی: مغ)، مجوسی، موبد، ساحر

بررسی کلمه magus

اسم ( noun )
حالات: magi
(1) تعریف: a member of a Zoroastrian priestly class of ancient Media and Persia.

(2) تعریف: (often cap.) one of the Maji, the wise men described in the Christian New Testament, traditionally three in number, who came from the East to pay homage to the infant Jesus in the town of Bethlehem.

(3) تعریف: a sorcerer or magician.

واژه magus در جمله های نمونه

1. The Magi, Bramins, and Druids were bracketed together as men of wisdom.
[ترجمه ترگمان]کاهن‌ها، Bramins و کاهنان آن جا در کنار هم به عنوان مرد دانایی شناخته شده‌بودند
[ترجمه گوگل]Magi، Bramins، و Druids با هم به عنوان مردان حکمت مشترک بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Since the inception in 2000, magus technology always adhere to the "technological power, independent innovation" as its belief.
[ترجمه ترگمان]از زمان آغاز به کار در سال ۲۰۰۰، تکنولوژی magus همیشه به \"قدرت فن‌آوری، نوآوری مستقل\" به عنوان باور خود پایبند است
[ترجمه گوگل]از زمان آغاز فعالیت در سال 2000، تکنولوژی MAGUS همیشه به 'قدرت تکنولوژیکی، نوآوری مستقل' به عنوان اعتقاد خود پی می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Magus : Whether that is the future of the world from which you ve come, I do not know .
[ترجمه ترگمان]Magus: چه این آینده جهانی باشد که از آن آمده‌اید، من نمی‌دانم
[ترجمه گوگل]مگس: آیا این آیندهی جهان است که از آن بیرون آمده ام، نمی دانم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. To be a Magus is to change the world around you, and yourself .
...

مترادف magus

جادو گر (اسم)
spellbinder , hex , conjuror , voodooist , conjurer , sorcerer , magician , theurgist , magus , powwow , wizard , medicine man
مغ (اسم)
magus , fire worshipper
مجوس (اسم)
magus

معنی عبارات مرتبط با magus به فارسی

(انجیل) شمعون مجوس

معنی کلمه magus به انگلیسی

magus
• one of the magi, one of the wise men who came from the east to worship the baby jesus (biblical)
• zoroastrian priest of ancient media and persia; magician, sorcerer

magus را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اصغر سلحشور
مُغ، موبد
علی باقری
در فرهنگ انگلیسی آریانپور آمده است magus :
1- مجوس ، مغ ، موبد 2- جادوگر ، ساحر 3- یکی از ستاره شناسان خاور زمین که هنگام تولد عیسی بدیدار او به بیت الحم یهودیه سفر کرده .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی magus

کلمه : magus
املای فارسی : مگنوس
اشتباه تایپی : ئشلعس
عکس magus : در گوگل

آیا معنی magus مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )