برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Muzziness

Muzziness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احمد حمزه
گیجی، گرفتگی ،منگی

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Muzziness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )