برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1532 100 1
شبکه مترجمین ایران

Morphometry

معنی Morphometry در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] ریخت سنجی - علم بررسی ویژگی های کمی اشکال زمین. - (زمین ریخت شناسی):اندازه گیری و آنالیز ریاضی پارامترهای ظاهری سطح زمین و نیز شکل و ابعاد عوارض آن. مهمترین پارامترهایی که در این مبحث به آنها پرداخته می شود، شامل: مساحت، ارتفاع، حجم، شیب، مقاطع عرضی ، بافت زمین و نیز مشخصات ظاهری رودها و حوضه های زهکشی می باشند. - (دریاچه):(الف)اندازه گیری پارامترهای ظاهری (مانند مساحت، عمق، طول، عرض، حجم و شیب بستر یا کف) دریاچه ها و حوضه های آنها (ب) شاخه ای از دریاچه شناسی که به چنین مباحثی می پردازد. -

معنی کلمه Morphometry به انگلیسی

morphometry
• method that involves measurement of shape, morphometrics

Morphometry را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معصومه ع
مورفومتری، ریخت سنجی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Morphometry مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )