برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1494 100 1
شبکه مترجمین ایران

Morphometric map | morphometric | morphometric

معنی Morphometric map | morphometric | morphometric در دیکشنری تخصصی

Morphometric map | morphometric | morphometric
[زمین شناسی] نقشه ای ارایه کننده عوارض مورفولوژیکی سطح کره زمین.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Morphometric map | morphometric | morphometric مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )