برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
More - than - we - need
شبکه مترجمین ایران

More than we need

More than we need را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد حاتمی نژاد
بیش از انچه که نیاز داریم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی More than we need مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )