برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1425 100 1

More Efficient

معنی More Efficient در دیکشنری تخصصی

More Efficient
[حسابداری] کارآمدتر

More Efficient را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی More Efficient مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )