برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1403 100 1

Mope

/moʊp/ /məʊp/

معنی: عبوس، افسرده کردن، افسرده بودن، دلتنگ کردن
معانی دیگر: محزون بودن، بد روحیه بودن، دل و دماغ نداشتن، خودخوری کردن، غصه خوردن، (از سرنوشت خود) نالیدن، (جمع) روحیه ی بد، بی دل و دماغی، بی حوصلگی، (با: away) در حزن و اندوه به سر بردن، آدم خودخور، آدم غصه خور، آدم همیشه نالان

واژه Mope در جمله های نمونه

1. Stephen didn't expect her to mope about while he was away on business.
[ترجمه ترگمان]استفان از او انتظار نداشت که در حین کار از او دور شود
[ترجمه گوگل]استفان انتظار نداشت که او در مورد زمانی که او در کسب و کار دچار مشکلی بود، مبهوت شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I'm not going to mope at home, eating my heart out for some man.
[ترجمه ترگمان]من در خانه به تو نگاه نمی‌کنم و دلم را برای یک مرد خالی می‌کنم
[ترجمه گوگل]من نمی خواهم به خانه بیاموزم، قلبم را برای بعضی از مردم می خورم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Other Acutes mope around the room and try not to pay any attention to him.
[ترجمه ترگمان]دیگران در اطراف اتاق پرسه می‌زنند و سعی می‌کنند توجهی به او نکنند
[ترجمه گوگل]دیگران به اطراف اتاق نگاه می کنند و سعی نمی کنند به او توجه کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Stephen didn't expect her to mope around while he was away on business.
[ترجمه ترگمان]استفان از او انتظار نداشت که در حین کار به دور و بر خود نگاه کند
[ترجمه گوگل ...

مترادف Mope

عبوس (اسم)
mope
افسرده کردن (فعل)
depress , mope , overcloud , dispirit
افسرده بودن (فعل)
mope
دلتنگ کردن (فعل)
anguish , depress , mope

معنی کلمه Mope به انگلیسی

mope
• sentimental or emotional person; one who is sad or depressed; person who mopes
• grieve; sulk; be depressed; be sad or gloomy
• if you mope, you feel miserable and are not interested in anything.
mope eyed
• shortsighted, myopic, nearsighted; purblind

Mope را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
دلو دماغ نداشتن
مهدیس درویشی
to be unhappy and unwilling to think or act in a positive way

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mope
کلمه : mope
املای فارسی : مپ
اشتباه تایپی : ئخحث
عکس mope : در گوگل

آیا معنی Mope مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )