برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1475 100 1

Moose

/ˈmuːs/ /muːs/

معنی: گوزن شمالی
معانی دیگر: (جانورشناسی) موس (گوزن شمالی به نام alces alces که جنس نر آن شاخ های بزرگ و بیل مانند دارد و وزن آن تا 815 کیلوگرم می رسد)

واژه Moose در جمله های نمونه

1. He set off for a nineteen-day moose hunt in Nova Scotia.
[ترجمه ترگمان]او برای شکار گوزن شمالی ۱۹ روزه در نوا اسکوشیا حرکت کرد
[ترجمه گوگل]او برای یک شکار نهان در روز در نیوا اسکوشیا راه اندازی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The bull moose was on the loose.
[ترجمه ترگمان]گوزن نر آزاد شده بود
[ترجمه گوگل]گاو گاو در حال شل شدن بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. But within one moose generation- 5 years-this had changed.
[ترجمه ترگمان]اما در طول یک نسل بعد - ۵ سال - این تغییر کرده بود
[ترجمه گوگل]اما در یک نسل یخی - 5 سال - این تغییر کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The moose resumed his leisurely walk toward me, and his grunts.
[ترجمه ترگمان]گوزن با قدم‌های آهسته به طرف من آمد و خر خر خر کنان به طرف من آمد
[ترجمه گوگل]گوزن به آرامی به سمت من حرکت کرد و به سختی به او نگاه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Moose

گوزن شمالی (اسم)
elk , reindeer , moose

معنی کلمه Moose به انگلیسی

moose
• species of large north american ruminant mammal whose male members have large heads and huge flat antlers, elk
• a moose is a large north american deer with flat antlers.

Moose را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستايش
نوعي گوزن بزرگتر از گوزن عادي😉
N
خیلی بزرگ تر از گوزن و شاخ ها عجیب
Sana
گوزن بزرگ
Roia . Volley ball
یک نوع گوزن که از گوزن عادی بزرگتر است که گوزن شمالی نام دارد
shiva_sisi‌
نوعی گوزن که از گوزن معمولی نسبتا بزرگتر است،و در شمال زندگی میکند
shiva_sisi‌
a large brown animal like a deer that has very large flat antlers (=horns that grow like branches) and lives in North America, northern Europe, and parts of Asia
az
گوزن شمالی بزرگ
Fatemefam
A kind of very large deer
Naeee
Akind of very large deer
@.y.d.@
A kind of very large deer/گوزن شمالی
M.B.I
گوزنی بزرگ با شاخ هایی بلند و عجیب.
D.r _Mahdyar bezadi.
گوزن بزرگ شمالی با شاخ های بلند و عجیب.
عرفان
گوزن بزرگی که در شمال زندگی میکند و شاخ های بزرگی نسبت به گوزن معمولی دارد و شاخ های عجیبی هم دارد.
mahdis
گوزن
Dr.soheil
A kind of very large deer
Alii
A large deer that lives in North America.In Europe and Asia.
اون از گوزن بزرگ تر است و در شمال آمریکا.در اروپا و آسیا زندگی می کنند.
Ali
حیوانی است که از گوزن بزرگ تر است.و در شمال امریکا.در اروپا و آسیا زندگی می کنند.
It's a large deer that lives in North America. in Europe and Asia.
ستایش
در کتاب کانون زبان میشه
a kind of very larg deer
Nazanin
گوزن شمالی
Dybala⚽️Amirreza
نوعی گوزن شمالی که بزرگتر از حالت عادیست و معمولادر استرالیا زندگی میکند
0...
نوعی گوزن شمالی بزرگ تر از گوزن عادی با شاخ های عجیب و بیل مانند
آرشیدا
نوعی گوزن شمالی بزرگ
Parya
گوزن شمالی
Shahriyar
نوعی گوزن بزرگ با شاخ های عجیب
سارا
مازندرانی های عزیز
این واژه توی زبان به معنای گوزن است شما یه وقت اشتباه نگیرین
اباالفضل سلطانی
گوزن بزرگ جثه
Honey
گوزنی بزرگ با شاخ های بزرگ
گلی گل گلی
گوزن شمالی
قلقلی
گوزن شمالی، گوزن
سسمانه
گوزنی بزرگ با شاخ هایی بزرگ
........
A kind of very large deer
گوزنی بزرگ با شاخ های عجیب
S.H
در کتاب کانون زبانReach 2:
A kind of very large deer
نوعی گوزن با شاخ های بزرگ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی moose
کلمه : moose
املای فارسی : موس
اشتباه تایپی : ئخخسث
عکس moose : در گوگل

آیا معنی Moose مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران