برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Monoline

Monoline را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دنا ترنسلیت
a company specializing in a single type of financial service, such as consumer credit, home mortgages, or a sole class of insurance.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Monoline مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )