برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
حقوق و دستمزد

Money Salary

Money Salary را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
Or Money Salaries
حقوق پولی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Money Salary مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )