برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1640 100 1
شبکه مترجمین ایران

Modelling


معنی: طراحی، گچ بری، مدل سازی
معانی دیگر: قالب سازی، طرح ریزی

واژه Modelling در جمله های نمونه

1. This software is used for modelling atmospheric dynamics.
[ترجمه ترگمان]این نرم‌افزار برای مدل‌سازی دینامیکی اتمسفری به کار می‌رود
[ترجمه گوگل]این نرم افزار برای مدل سازی دینامیک اتمسفر استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She was offered her first modelling job while she was still in the sixth-form.
[ترجمه ترگمان]او اولین کار مدل‌سازی خود را در حالی انجام داد که هنوز در کلاس ششم بود
[ترجمه گوگل]او اولین کار مدلسازی خود را در حالی که هنوز در ششمین شکل بود ارائه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He earned money modelling for life drawing classes.
[ترجمه ترگمان]او برای کلاس‌های زندگی مدل‌سازی پول به دست آورد
[ترجمه گوگل]او مدل های پولی را برای کلاس های رسم زندگی به دست آورده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She earns a living by modelling .
[ترجمه ترگمان]او با مدل‌سازی امرار معاش می‌کند
[ترجمه گوگل]او را بدست آورده زندگی با مدل سازی
[ترجمه شما] ...

مترادف Modelling

طراحی (اسم)
architectonics , designing , sketching , modeling , drafting , modelling
گچ بری (اسم)
fillet , filet , modeling , modelling , tore
مدل سازی (اسم)
modeling , modelling

معنی Modelling در دیکشنری تخصصی

[سینما] برجسته نمایی
[سینما] نور برجسته ساز
[ریاضیات] مدلسازی توپر
[ریاضیات] مدل قاب سیمی، مدل سازی شبکه ی توری

معنی کلمه Modelling به انگلیسی

modelling
• forming, fashioning; act of displaying or posing (for fashion, art, etc.) (also modeling)
modelling clay
• soft moldable substance that never hardens, type of clay used to create sculptures and figurines

Modelling را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه فرومدی
الگوبرداری، الگوسازی، شبیه‌سازی، الهام‌گیری
علیرضا خلیلیان
جامه نمایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی modelling

کلمه : modelling
املای فارسی : مدلینگ
اشتباه تایپی : ئخیثممهدل
عکس modelling : در گوگل

آیا معنی Modelling مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )