برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Model replication

Model replication را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مشیری لنگرودی
همانندسازی مدل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Model replication مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )