برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1369 100 1

Moat | boat channel | boat channel

معنی Moat | boat channel | boat channel در دیکشنری تخصصی

Moat | boat channel | boat channel
[زمین شناسی] گودال حلقوی،خندق (زمین شناسی یخچالها):یک مجرا یا کانال یخچالی خندق مانند (مانند شیار عمیقی در یک یخ یخچالی) که در اثر سایش در اطراف یک تپه یا برآمدگی منفرد شکل گرفته است؛ کانالی در حاشیه یک توده یخی رو به تحلیل (زمین شناسی دریایی): فرورفتگی حلقه ای شکلی که در اطراف بسیاری از انواع برآمدگیهای دریایی دیده می شود و ممکن است ناپیوسته باشد. مترادف: sea moat (ریف): مجرای طویلی بر روی یک سطح ریفی یا در مجاورت آن که عرض و عمقی معادل چند متر داشته و از آب پر شده است. مقایسه شود با: boat channel (رودخانه): مترادفی برای oxbow lake، عنوانی که در نیوانگلند و نیز توسط شالر (1890) برای آبهای موجود در کانالهای خشک دشت سیلابی رود می سی سی پی بکار می رود. (آتشفشان شناسی): گودی دره مانندی حول بخش داخلی یک دهانه آتشفشانی که در واقع در فاصله بین لبه دهانه و مخروط یا گنبدی که درون آن شکل گرفته است، دیده می شود.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Moat | boat channel | boat channel مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )