برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1401 100 1

Mitral

/ˈmaɪtrəl/ /ˈmaɪtrəl/

وابسته به کلاه مطران ها، مانند تاج

واژه Mitral در جمله های نمونه

1. Figure C shows the detail of mitral valve prolapse.
[ترجمه ترگمان]شکل C جزییات دریچه میترال را نشان می‌دهد
[ترجمه گوگل]شکل C جزئیات پرولاپس دریچه میترال را نشان می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Material and Method:68 patients with incompetent mitral valves were included. Two-dimensional echocardiography were used to describe the abnormality of leaflet motion and leaflet edges coaptation .
[ترجمه ترگمان]مواد و روش: ۶۸ بیمار با شیره‌ای دارای صلاحیت در نظر گرفته شدند از echocardiography دو بعدی برای توصیف ناهنجاری حرکت leaflet و edges leaflet استفاده شد
[ترجمه گوگل]مواد و روش: 68 بيمار با سوپاپ نادرست ميترال شامل شدند اکوکاردیوگرافی دو بعدی برای توصیف اختلالات حرکت برگه و لبه های برگه ها استفاده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Objective To evaluate the effects of percutaneous balloon mitral valvotomy (PBMV) for mitral stenosis (MS) with moderate mitral regurgitation (MR), particularly with bad mitral condition.
[ترجمه ترگمان]هدف ارزیابی اثرات of percutaneous (PBMV)برای دریچه میترال (MS)با دریچه میترال متوسط (MR)، به ویژه با شرایط زمانی بد
[ترجمه گوگل]هدف: ارزيابی تأثير بلوتوث ميترال بالينی (PBMV) برای تنگي ميترال (MS) با رگرسيون متوسط ​​ميترال (MR)، به ويژه با وضعيت ميترال بد
[ترجمه شما] ...

معنی عبارات مرتبط با Mitral به فارسی

(کالبدشناسی - قلب) دریچه ی دولختی، دریچه ی دو لتی (یا خودی یا میترال)

معنی کلمه Mitral به انگلیسی

mitral
• having the shape of a miter, shaped like a headdress of a bishop or priest, of or pertaining to a miter
mitral valve
• (anatomy) heart valve that divides the left atrium and left ventricle and allows blood to flow into the left ventricle

Mitral را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dr_mitra100
[ آناتومی]دریچه دولختی
بین دهلیز و بطن چپ که پس از انقباض دهلیز مانع برگشت خون به دهلیز ها میشود.
نام دیگر :Bicuspid valve

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mitral
کلمه : mitral
املای فارسی : میترال
اشتباه تایپی : ئهفقشم
عکس mitral : در گوگل

آیا معنی Mitral مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )