برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1395 100 1

Miss out

/mɪs aʊt/ /mɪs aʊt/

واژه Miss out در جمله های نمونه

1. However hard you try, you'll always miss out on something in life. Let's just enjoy the moment.
[ترجمه armin badali] هرقدر هم که سخت تلاش کنید،چیز هایی در زندگی از دست خواهید داد.پس فقط از زمان لذت ببرید
|
[ترجمه ترگمان]هر قدر هم که تلاش کنی، همیشه دلت برای چیزی در زندگی تنگ می‌شه فقط از این لحظه لذت ببر
[ترجمه گوگل]با این وجود سخت است که سعی می کنید، همیشه چیزی را از دست خواهید گرفت اجازه دهید فقط لحظه ای لذت ببریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Don't miss out on the fantastic bargains in our summer sale.
[ترجمه ترگمان] توی حراج تابستونی ما از دست دادن چیزی از دست نده
[ترجمه گوگل]در مورد فروش فوق العاده در فروش تابستان ما از دست ندهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Some children miss out because their parents can't afford to pay for school trips.
[ترجمه محمد رحیمی] بعضی ازبچه هاسفرهای مدرسه شان را ازدست دادند .زیرا والدینشان توانایی پرداخت هزینه ی سفرشان را نداشتند
...

معنی کلمه Miss out به انگلیسی

miss out
• skip, omit, leave out
miss out on
• fail to grasp, lose an opportunity

Miss out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

nikanrad
از قلم انداختن
amini
از دست دادن
علی اکبر منصوری
فرصت از دست دادن
محدثه فرومدی
فروگذاردن
علی فرهادی
=lose out=leave out
از دست دادن یا ازدست رفتن (شانس)،
He missed out last week concert because he was out of town.
Shirinbahari
حذف کردن. شامل نشدن. به جا مانده
Sahar
فایده نبردن
maryam
ضرر کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Miss out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )