برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Minimum Wage Legislation

Minimum Wage Legislation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
حداقل دستمزد قانونی
( از طرف دولت تعیین می شود)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Minimum Wage Legislation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )