برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Mind - out

Mind out

Mind out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
used to warn someone to be careful
جلال نجاریزدی
SYN
Watch out
مراقب باش
سپیدناز
مراقب خودت باش جیگر
710
بِپا ، مواظب باش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Mind out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )