برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1637 100 1
شبکه مترجمین ایران

Microwave

/ˈmaɪkroʊweɪv/ /ˈmaɪkrəʊweɪv/

معنی: میکرو ویو، کهموج، موج خیلی کوچک الکترومغناطیسی، ریز موج
معانی دیگر: (خوراک پز) مایکروویو، خوراک پز کهموجی، تندپز، با خوراک پز کهموجی پختن، (خوراک را) در مایکروویو پختن، کهموج (میان 300 تا 300000 مگاهرتز)

واژه Microwave در جمله های نمونه

1. i cook my food in a microwave
من خوراکم را در مایکروویو می‌پزم.

2. I'll heat it up in the microwave.
[ترجمه ترگمان]ان را در مایکروویو متمرکز می‌کنم
[ترجمه گوگل]من آن را در مایکروویو گرم می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A microwave oven can be a real lifesaver when you're pressed for time.
[ترجمه ترگمان]یک فر microwave می‌تواند یک ناجی واقعی باشد وقتی که تو را برای زمان تحت فشار قرار داده باشی
[ترجمه گوگل]اجاق مایکروویو می تواند زمانی که شما برای مدت زمان فشرده است، یک نجات دهنده واقعی باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She has a microwave, but uses it mainly for defrosting bread.
[ترجمه ترگمان]او یک مایکروویو دارد، اما عمدتا برای نان defrosting استفاده می‌کند
[ترجمه گوگل]او دارای مایکروویو است، اما به طور عمده برای نوشیدن یخ زده استفاده می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Put the fish in the microwave and it'll only take 5 minutes.
[ترج ...

مترادف Microwave

میکرو ویو (اسم)
microwave
کهموج (اسم)
microwave
موج خیلی کوچک الکترومغناطیسی (اسم)
microwave
ریز موج (صفت)
microwave

معنی Microwave در دیکشنری تخصصی

microwave
[عمران و معماری] خرده موج - کهموج
[کامپیوتر] میکروویو ، ریز موج .
[برق و الکترونیک] مایکروویو ، ریز موج
[صنایع غذایی] ریز موج ، میکرو ویو
[ریاضیات] موج ریز
[عمران و معماری] جذب میکروویو
[برق و الکترونیک] آکوستیک ریز موج ، ریز صوت شناسی شاخه ای از آکوستیک که به موجهای آکوستیکی عبور کننده از سطح یک ماده جامد یا ببسامدهای ریز موج می پردازد .
[برق و الکترونیک] ارتفاع سنج ریز موج ارتفاع سنجی که در طیف ریز موج عمل می کند . نسخه 13/9 GHZ آن در سفینه فضایی اسکای لب تغییراتی تا 110 km را در سطح اقیانوسها ، متناظر با تغییرات گرانش درکف اقیانوس ، آشکار می کند .
[برق و الکترونیک] تقویت کننده مایکروویو
[برق و الکترونیک] آنتن میکروموج ترکیبی از یک موجبر سرباز و یک باز تابنده سهموی یا شیپور ، برای دریافت و ارسال باریکه های سیگنال ریز موج در ایستگاهها ی ترکار کننده ی ریز موج .
[برق و الکترونیک] سیستم راهنمای ریز موج سیستمی که شامل یک پرسشگر و یک تراپاسخگر خودکار است که به سیگنال respond interrogation پاسخ می دهد و پاسخ رمز شده ای که موقعیت transponeder را روی صفحه نمایشگر موقعیت رادا ر( ppi ) مشخص می کند ، ارسال می شود . از این سیستم در کنترل ترافیک هوایی هواپیماهای تجاری استفاده می شود و برای جستجو و نجات هواپیماهایی که تحت شرایط اضطراری در مکانهای دور دستی فرود آمده اند مفید ...

معنی کلمه Microwave به انگلیسی

microwave
• electromagnetic wave of extremely high frequency; cooking device that uses electromagnetic waves to cook food, type of oven
• a microwave or a microwave oven is a cooker which cooks food very quickly by using short-wave radiation rather than by heat.
• microwaves are a type of electromagnetic radiation that fall within the wavelength range of 0.3 to 0.001 metres that are used in telecommunications, radar, cooking, and so on.
microwave oven
• oven that uses microwaves to penetrate food and cook it fast

Microwave را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ماهان
ماکروفر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی microwave

کلمه : microwave
املای فارسی : مایکرویو
اشتباه تایپی : ئهزقخصشرث
عکس microwave : در گوگل

آیا معنی Microwave مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )