برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1529 100 1
شبکه مترجمین ایران

Meta Analysis

معنی Meta Analysis در دیکشنری تخصصی

[روانپزشکی] متاآنالیز. روشی برای مقایسه ی نتایج مطالعات مختلف در زمینه اختلالات روانی. اثر درمان بر حسب واحدهای انحراف معیار سنجیده می شود. با استفاده از این روش می توان آثار کلی تعداد زیادی از متغیر ها نظیر نوع درمان، طول مدت آموزش درمان گر، تعداد ساعات صرف شده برای درمان و غیره را ارزیابی نمود.
[آمار] فراتحلیل

معنی کلمه Meta Analysis به انگلیسی

meta analysis
• technique or procedure of synthesizing the results of a research by combining the results of a number of independent studies

Meta Analysis را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

وحید پورشهابی
فرا تحلیل
زینب زرمسلک
فرا تحلیل
di darkestar
فرا تحلیل / فراپژوهش
در آمار، فراتحلیل یا فراپژوهش داده‌های بدست‌آمده از پژوهش‌های مختلف را یکجا گردهم می‌آورد و آنها را به عنوان یک مجموعه داده تحلیل می‌کند. با سرجمع کردن و تحلیل حجم زیادی از داده‌ها، امکان اعتماد به نتایج به طور قابل توجهی بیشتر می‌شود. به این ترتیب می‌توان گفت که یافته‌های �فراتحلیل� اساسی‌تر از یافته‌های مطالعات پژوهشی منفرد هستند (منبع: ویکی پدیای فارسی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Meta Analysis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )